Taraflar
Bu sözleşme, bir tarafta ”AKION” , “akion.com.tr” (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda yazılı şartlar ve hükümler çerçevesinde akdedilmiştir.

Konu
İşbu sözleşme, Satıcı’nın, Alıcı’ya satışını yaptığı, garpwear.com adresinde yayınlanan lüks giyim ürünlerinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Satışa Konu Mal/Hizmet
İşbu sözleşme kapsamında satışa konu mal/hizmet, garpwear.com adresinde yayınlanan lüks giyim ürünleridir. Mal/hizmetlerin nitelikleri, özellikleri ve satış fiyatı ilgili ürün sayfasında belirtilmiştir.

Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli
Mal/hizmetin satış fiyatı, ilgili ürün sayfasında belirtilmiştir. Satış fiyatı, KDV ve diğer vergiler dahildir.

Alıcı, mal/hizmet bedelini, akion.com.tr adresinde belirtilen ödeme yöntemleri ile ödeyebilir.

Teslimat
Mal/hizmet, Alıcı’nın siparişi tarihinden itibaren en geç 1-14 iş günü içinde Alıcı’ya teslim edilir.

Teslimat adresi, Alıcı tarafından sipariş sırasında belirtilir.

Cayma Hakkı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, Alıcı, mal/hizmet tesliminden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için, Alıcı tarafından garpwear.com adresinde yer alan cayma hakkı formunun doldurulması ve Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı tarafından mal/hizmete ilişkin tüm ödemeler, Alıcı’ya iade edilir.

İade ve Değişim
Alıcı, mal/hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin iade edebilir.

İade edilecek mal/hizmetlerin, kullanılmamış, hasarsız ve yeniden satılabilir durumda olması gerekmektedir.

İade edilecek mal/hizmetlerin kargo ücreti, Alıcı tarafından karşılanır.

Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Asliye Ticaret Mahkemesi ve İcra Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Genel Hükümler
İşbu sözleşme, Alıcı tarafından garpwear.com adresinde bulunan sipariş formunun doldurulması ve onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

Satıcı, işbu sözleşmede yer alan hükümlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler, garpwear.com adresinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Alıcı, işbu sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.